Procentuální sázení

Procentuální sázení tkví v sázení té samé procentuální částky z celkového objemu našeho kapitálu.

Doporučuje se nepřekračovat 2% z celkového rozpočtu určeného na sázení.

Klady procentuálních sázek:

Procentuální sázky umožňují získat vyšší výhry než je tomu u základních sýzkařských systémů. Když vyhráváme, naše sázky se zvyšují, když prohráváme, naše sázky se zmenšují.

Procentuální sázky omezují riziko bankrotu (pro začínající sázkaře dokonce lépe než “stejná sázka”) a dává vyšší zisky v případě dobrých tipů.

Procentuální sázky jsou velmi doporučovány hráčum, začínajícím sbírat zkušenosti při sázení.Zejména pro velkou minimalizaci rizika prohry všech prostředků.

Zápory procentuálních sázek:

Tento systém není vhodný pro testování tiperskýcjh schopností hráče, pro něj se doporučuje “stejná sázka”.

Procentuální sázky se pro úspěšné hráče pojí s vyšším rizikem což je pochopitelné – budeme -li striktně dodržovat pravidla procentuálních sázek, se zvětšujícím se bankem budou se i adekvátně zvyšovat sázky a tím pádem riziko.

Systém “stejná sázka”

Systém “stejná sázka” je nejjednodušším systémem sázení na světě. Princip je v tom, že na každý zápas či tiket sázíme stejnou sázku, to znamená sázíme stále stejnou sumu peněz.

Vzhledem k výši našeho banku, který si vyčleníme pro sázení, by hodnota naší sázky neměla přesáhnout hodnotu 2% z našeho rozpočtu.

Výhody “stejné sázky”

Díky své jednoduchosti je “stejná sázka” ideálním systémem pro začínající sázející. Velmi dobře eliminuje riziko bankrotu (je třeba 50x prohrát při sázení 2%) a má pěkné zisky při výběru dobrých sázek. Navíc, hrajeme -li “stejnou sázku”, můžeme si lehce zjistit průmernou hodnotu sázek, kurzů, a statistiku vyher/proher.

“Stejná sázka” nám ukáže, zda vybíráme dobré sázky, to znamená zda profitujeme v delším horizontu hrajeme-li tímto systémem, anebo zda vybíráme sázky generujíci prohry.

Nevýhody “stejné sázky”

Zisky nejsou až tak vysoké jako u rizikovějších systémů. Nevýhodou je i to, že stejná sázka má stejnou výši sázky jak pro kurz 1,2, tak i pro kurz 10,00, což není příliš dobré pokud vezmeme v ůvahu poměr rizika. Aby lépe rozložit riziko, je vice preferován systém sázení ” přizbůsobivé sázky” k výši kurzu.