Živě

       Nastavení

       Vyberte jazyk

       Formát dimenze

       Časové pásmo

       Test profilu hráče

       Jak bezpečné jsou vaše sázky?

       Je je důležité být si vědom svých hazardních aktivit. Zjistěte, zda máte problém s hazardními hrami, vyplněním následujícího kvízu. Tímto způsobem můžete podniknout kroky, pokud máte takový problém. Naše ověřování identity (KYC) je navrženo tak, aby toho bylo dosaženo ověření totožnosti a věku všech registrovaných hráčů. Li ve kterém existují podezření o možnosti být jedním z hráčů menší, spustí se řada dodatečných kontrol, aby se to zjistilo.

        Politica referitoare la accesul minorilor


        Accesul minorilor la serviciile platformei Getsbet este strict interzis, politica noastră de verificare a identității (KYC) fiind elaborată astfel încât să realizeze verificarea identității și vârstei tuturor jucătorilor înregistrați. În cazul în care apar suspiciuni privind posibilitatea ca unul dintre jucători sa fie minor, se declanșează o serie de controale suplimentare pentru detectarea acestui lucru.


        Byla tedy provedena následující opatření:


        - Na každé stránce se zobrazuje logo 18+, které označuje, že služby využívají nezletilí je to zakázáno


        - Povinné potvrzení v době registrace, že hráč je starší 18 let


        - Výslovné ustanovení v obchodních podmínkách, že pouze osoby starší 18 let let lze zaregistrovat na getsbet.ro


        - Proces registrace vyžaduje, aby všichni hráči uvedli své datum narození a CNP, údaje používané k ověření minimálního věku.


        – Před povolením dalších vkladů byly provedeny postupy ověření identity (KYC) vyšší než ekvivalent 200 eur nebo zpracování JAKÉHOKOLI výběru


        Kromě toho všechny interní marketingové postupy výslovně stanoví zobrazení loga 18+ na jakémkoli propagačním materiálu a také se vyhýbat zprávám a navrhovat témata, která by mohla přitahuje nezletilé.


        Zodpovědné hraní


        Get’s Bet bezpodmínečně dodržuje zásady odpovědného hraní a uznává, že činnost Hazardní hry mohou být návykové s vážnými finančními a sociálními důsledky. Takže pokud máte nějaké podezření, že byste mohli mít problém s hazardem, věnujte prosím několik minut odpovědi


        Test profilu hráče


        Pokud jste na některou z výše uvedených otázek odpověděli ano, možná máte problém s hazardem. Doporučujeme vám kontaktovat odborníka prostřednictvím přístupu odkaz níže:


        www.gamblingtherapy.org

        www.jocresponsabil.ro

        www.gamblersanonymous.org


        Sebeomezení


        Get's Bet pune la dispoziția tuturor jucătorilor săi următoarele metode de autolimitare:


        Přerušení přístupu

        - Zákazník bude moci kdykoli požádat o přerušení přístupu (time-out) po dobu 24 hodin. Během tohoto období zákaznický přístup váš účet Get'S Bet bude omezen.


        Samovyloučení

        - Zákazník bude mít kdykoli možnost rozhodnout se pro sebevyloučení pro objekt výchozí období jednoho týdne (7 dní), jednoho měsíce (30 dní), šesti měsíců nebo trvalé. Tato možnost je dostupná v nabídce uživatelského účtu nebo zasláním a e-mail zákaznickému servisu[email protected]).


        Žádosti o sebevyloučení se projeví okamžitě. Po dobu sebevyloučení přístup klienta Get’s Bet bude omezena na váš účet. Během období sebevyloučení přijme Get’s Bet všechna nezbytná opatření pozastavit zasílání marketingových materiálů.


        Odvolání opatření k sebevyloučení je možné pouze na základě písemné žádosti, Zákaznický servis ([email protected])


        V případě žádosti o trvalé sebevyloučení lze žádost odvolat pouze po absolvování minimálně 6 měsíců po jeho registraci.


        Zákazníci, kteří požádali o sebevyloučení, budou automaticky evidováni v registru osob sebevyloučeni. Zákazník může požádat o jeho výmaz z tohoto registru až po uplynutí 6 měsíců od podání žádosti sebevyloučení.


        Vlastní omezení

        - Zákazník bude mít možnost omezit nastavením stropů na maximální částky uložené v předem stanoveném období jednoho dne, jednoho týdne nebo jednoho měsíce. Požadavky na vlastní omezení lze provést z nabídky uživatelského účtu nebo odesláním e-mail zákaznické podpoře ( [email protected]||300).


        Žádosti o vlastní omezení budou zpracovány do 24 hodin od registrace. Jakákoli žádost Promlčecí lhůta může nabýt účinnosti nejpozději 48 hodin po jeho registraci.


        Get’s Bet uchová a zpřístupní příslušným úřadům registr sebevyloučených a nežádoucích osob.